AMATU KONKURSI

Valsts sekretāra vietnieks kultūrpolitikas jautājumos

Iestāde/struktūrvienība: Kultūras ministrija
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz nenoteiktu laiku

Kultūras ministrija (reģistrācijas Nr. 90000042963) izsludina atklātu konkursu uz valsts sekretāra vietnieka kultūrpolitikas jautājumos ierēdņa amatu uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi:

 • savas kompetences ietvaros plānot, vadīt, organizēt un kontrolēt politikas izstādi, tās īstenošanu, tiesību aktu un politikas dokumentu sagatavošanu atbilstoši valsts attīstības stratēģiskajiem mērķiem
 • savas kompetences ietvaros analizēt situāciju valstī kultūrpolitikā, identificēt jautājumus, kuriem nepieciešams pievērst papildu uzmanību kultūrpolitikas plānošanas un izstrādes procesā
 • atbilstoši kompetencei izvērtēt un vizēt Ministru kabinetā iesniedzamos politikas dokumentus un tiesību aktu projektus, ziņot Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta komitejas sēdēs par ministrijas sagatavotajiem tiesību aktu, politikas dokumentu un informatīvo ziņojumu projektiem
 • vadīt vietēja un starptautiska mēroga kultūras projektus

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība humanitārajās vai sociālajās zinātnēs
 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze vadošā administratīvā amatā (iegūta pēdējo septiņu gadu laikā)
 • vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze valsts tiešās pārvaldes iestādē
 • pieredze tiesību aktu izstrādē
 • pieredze projektu vadībā
 • teicamas latviešu valodas un labas vismaz 2 (divu) svešvalodu (tai skaitā angļu valodas) zināšanas (šā Konkursa izpratnē vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs svešvalodām atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai: http://www.europass.lv/valodu-pase)
 • ļoti labas zināšanas un izpratne par kultūrpolitiku
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē
 • profesionālās izaugsmes iespējas
 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā
 • darbavietu Rīgas centrā

Amatam noteikta 36. saime "Politikas plānošana", VI līmenis, 15. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga līdz 2314 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2018. gada 1. martam jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Krišjāņa Valdemāra ielā 11A, Rīgā, LV-1364, 21. kabinetā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir 2018. gada 1. marts), vai jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi vakances@km.gov.lv šādi dokumenti ar norādi "Pieteikums konkursam uz valsts sekretāra vietnieka kultūrpolitikas jautājumos ierēdņa amatu":

 • motivēta pieteikuma vēstule
 • parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae), (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai (pieejama http://www.europass.lv/curriculum-vitae/veidlapas)
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds)
 • Valsts izglītības satura centra izsniegta valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja persona nav ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)
 • parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām (pieejami Kultūras ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv)
 • kā arī citi dokumenti, kurus Pretendenti uzskata par nepieciešamu pievienot

Tālr. uzziņām 67330218.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
1
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv