AMATU KONKURSI

Vecākais referents

Iestāde/struktūrvienība: Satiksmes ministrija / Starptautisko sadarbības projektu koordinācijas departaments
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz nenoteiktu laiku

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz Satiksmes ministrijas Starptautisko sadarbības projektu koordinācijas departamenta vecākā referenta amatu

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • atbilstoša akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlama starptautiskajās attiecībās un diplomātijā
 • pieredze darbā valsts sektorā, plānojot un īstenojot nacionālo un ES līmeņa nozares politiku, kā arī piedaloties starptautiskās sadarbības organizēšanā
 • darba pieredze Eiropas Savienības un citu ietvaru starptautiskās sadarbības organizēšanā un veicināšanā
 • pieredze valsts politikas veidošanā un īstenošanā
 • izpratne par valsts pārvaldes iekārtu un likumdošanu
 • zināšanas par diplomātisko protokolu un etiķeti
 • labas angļu un krievu valodas zināšanas, vēlamas arī franču valodas zināšanas
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (ofisa programmatūru)
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu
 • labas komunikācijas un sadarbības spējas
 • spēja risināt problēmsituācijas

Galvenie amata pienākumi:

 • izstrādāt uz nozares aktualitāšu analīzi balstītus priekšlikumus Latvijas nostājai par transporta un sakaru nozarēm, to paušanai starptautiskā mērogā
 • regulāri analizēt nozares aktualitātes nacionālā, reģionālā un globālā mērogā un izvērtēt to ietekmi uz Latvijas transporta, sakaru un loģistikas nozares attīstību
 • piedalīties ministrijas vadības vizīšu plānošanā un organizēšanā ārvalstīs
 • nodrošināt ārvalstu delegāciju uzņemšanu Satiksmes ministrijā (vēstnieki, ārvalstu sadarbības partneri u. c.), t. sk. nodrošināt protokola funkcijas
 • pēc nepieciešamības gatavot dažādus dokumentus (vēstules, ielūgumus, pateicības u. c.) latviešu un angļu valodā ministrijas sadarbības partneriem visā pasaulē
 • savas kompetences ietvaros un ar attiecīgu pilnvarojumu pārstāvēt Satiksmes ministriju citu iestāžu un institūciju izveidotās ar nozari saistītās darba grupās, kā arī pārstāvēt ministriju starptautiskos pasākumos

Amats klasificēts 36. amata saimes II līmenī; (9. mēnešalgu grupa); bruto mēnešalga 835 līdz 900 EUR.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt pa pastu vai elektroniski, vai iesniegt Satiksmes ministrijas Administratīvā departamenta Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļā 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Adrese: Rīga, Gogoļa iela 3, 378. kabinets, e-pasta adrese: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv. Tālr. uzziņām 67028218.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
1
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv