AMATU KONKURSI

Jurists

Iestāde/struktūrvienība: Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs / Personālvadības un juridiskā nodaļa
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz nenoteiktu laiku

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs izsludina atklātu konkursu uz vakanto valsts civildienesta ierēdņa amatu - Personālvadības un juridiskās nodaļas jurists

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs, kas atbilst piektajam profesionālās izglītības līmenim
 • valsts pārvaldi, valsts civildienestu u. c. reglamentējošo normatīvu aktu pārzināšana un prasme izmantot praksē
 • vēlama pieredze darbā ar publiskajiem iepirkumiem
 • vēlama pieredze normatīvo aktu un līgumu projektu izstrādē
 • sava darba laika organizācijas prasmes
 • labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku
 • lietvedības zināšanas
 • pieredze darbā valsts pārvaldē un jurista specialitātē tiks uzskatīta par priekšrocību
 • augstākā līmeņa (C2) valsts valodas zināšanas, vēlamas svešvalodu zināšanas (angļu, vācu, krievu valoda)
 • teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte un atbildīgums

Galvenie pienākumi:

 • izstrādāt iestādes darbībai nepieciešamos iekšējos normatīvos aktus, ārējo normatīvo aktu projektus un veikt to aktualizēšanu atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos
 • sniegt juridiska rakstura konsultācijas ierēdņiem un darbiniekiem par iestādes kompetencē esošajiem jautājumiem
 • sagatavot atbildes uz privātpersonu iesniegumiem, kā arī sniegt privātpersonām konsultācijas par iestādes kompetencē esošiem jautājumiem
 • patstāvīgi sagatavot, koriģēt un saskaņot līgumus (vienošanās), rīkojumus un citus juridiska rakstura dokumentus
 • izstrādāt priekšlikumus par tiesību sistēmas pilnveidošanu iestādes kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegt atzinumus par citu iestāžu izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem
 • sekot līdzi izmaiņām ārējos normatīvajos aktos un nosūtīt informāciju par tām struktūrvienību vadītājiem
 • pārstāvēt iestādes intereses juridiskajos jautājumos valsts pārvaldes iestādēs un citās institūcijās

Mēs piedāvājam:

 • iespēju iegūt neatsveramu profesionālo pieredzi valsts pārvaldē
 • mēnešalgu saskaņā ar Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumiem Nr. 66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību" atbilstoši 9. mēnešalgu grupai no 835 līdz 1190 euro pirms nodokļu nomaksas atbilstoši kvalifikācijas kategorijai, veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes termiņa beigām, un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam
 • draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "Konkursam" sūtīt uz e-pasta adresi vtmec@vtmec.gov.lv 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Informācija pa tālr. 67536130.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
1
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv