AMATU KONKURSI

Vecākais eksperts

Iestāde/struktūrvienība: Labklājības ministrija / Darba tirgus politikas departaments / Projekts "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai"
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz noteiktu laiku

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Darba tirgus politikas departamenta projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" projekta īstenošanas vecākā eksperta amatu (uz noteiktu laiku līdz 2022. gada 31. decembrim)

Mēs piedāvājam:

 • radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgus kolēģus
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi
 • mēnešalgu no 1052 EUR līdz 1382 EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei

Būtiskākie amata pienākumi:

 • nodrošināt Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" (turpmāk - Projekts) saturisko jautājumu pilnveidi, attīstību un īstenošanu sociālās uzņēmējdarbības kontekstā, apkopojot, analizējot un izvērtējot informāciju par sociālās uzņēmējdarbības politiku (t. sk. ņemot vērā Projekta pasākumu rezultātus)
 • nodrošināt kvalitatīvu tehnisko specifikāciju saturisko prasību izstrādi, konsultēt iepirkumu konkursu pretendentus saistībā ar Projekta saturiskajiem jautājumiem, kā arī nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu iepirkumu piedāvājumu satura vērtēšanu un nodevumu projektu apspriešanas un novērtēšanas procesu
 • piedalīties Projekta risku vadībā amata kompetences ietvaros
 • piedalīties atbilstoši amata kompetencei politikas plānošanā, izstrādē un ietekmes novērtēšanā atbilstīgi Projekta ieviešanas noteikumiem
 • piedalīties atbilstoši amata kompetencei tiesību aktu projektu izstrādē un sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un citu dokumentu projektiem
 • piedalīties pārbaudēs Projekta darbību īstenošanas vietās pie sadarbības partnera un iesaistītās mērķa grupas un sagatavot Projekta prasībām atbilstošus pārbaudes aktus
 • sniegt saturisku atbalstu Projekta informatīvo aktivitāšu īstenošanai

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām (t. sk. otrā līmeņa augstākā izglītība (vēlams sociālās zinātnēs vai projektu vadībā))
 • darba pieredze valsts pārvaldē tiesību aktu izstrādē un analīzē (ne mazāk kā 3 gadi)
 • darba pieredze ES fondu plānošanas jautājumos
 • vēlama pieredze ar nodarbinātības politikas izstrādi un īstenošanu saistītajos jautājumos
 • prasmes efektīvi veidot un uzturēt konstruktīvas, uz rezultātu orientētas starp personu un starp organizāciju attiecības ar citām valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām savas kompetences ietvaros
 • prasme vērtēt faktus, analizēt datus un strādā komandā
 • teicamas saskarsmes, sadarbības, organizēšanas un koordinēšanas prasmes
 • izpratne projektu vadības jautājumos
 • labas angļu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, vai elektroniski uz e-pastu: atlase@lm.gov.lv. Tālr. uzziņām 67021585.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
1
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv