AMATU KONKURSI

Projektu vadītājs

Iestāde/struktūrvienība: Valsts reģionālās attīstības aģentūra / Informācijas sistēmu atbalsta departaments
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz noteiktu laiku

VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA izsludina atklātu konkursu uz Informācijas sistēmu atbalsta departamenta PROJEKTU VADĪTĀJA amatu (viena darbinieka amata (19.3. saime, IIA līmenis, 11. mēnešalgu grupa) vieta uz noteiktu laiku - uz projekta "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" laiku līdz 30.07.2019.)

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt projekta "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk - VRAA) aktivitāšu ietvaros realizējamo informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (turpmāk - IKT) infrastruktūras risinājumu attīstības un projekta vadītāja funkciju
 • veikt apstiprināto projektu ieviešanu un resursu pārvaldību, kā arī atbilstošas projektu dokumentācijas sagatavošanu, konsolidēšanu un uzturēšanu saskaņā ar projektu īstenošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, līgumiem, plāniem, piegādēm, budžetu, termiņiem un resursiem
 • amata kompetences ietvaros plānot iepirkumus un nodrošināt nepieciešamo tehnisko specifikāciju izstrādes organizēšanu, kā arī iepirkumu līgumu izpildes koordinēšanu
 • organizēt ārpakalpojuma piesaisti attīstības informācijas tehnoloģiju (turpmāk - IT) projektu īstenošanai un nodevumu kvalitātes kontrolei
 • nodrošināt amata kompetencē esošo starpresoru vienošanos un sadarbības līgumu noslēgšanu un izpildes pārraudzību
 • atbilstoši VRAA iekšējiem normatīvajiem aktiem nodrošināt IKT infrastruktūras turētāja pienākumu izpildi, vadīt un īstenot IKT infrastruktūras resursu kapacitātes pārvaldību
 • plānot IKT infrastruktūras nodrošināšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus un kontrolēt to izlietojumu
 • organizēt un koordinēt IKT infrastruktūras vajadzību izpēti, apkopošanu, izvērtēšanu un plānot to īstenošanu

Prasības:

 • augstākā izglītība projektu vadības, ekonomikas, vadības zinību vai informācijas tehnoloģiju jomā
 • zināšanas par informācijas sistēmu uzbūves principiem
 • teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas
 • ļoti labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas)
 • labas analītiskās un komunikācijas prasmes (tajā skaitā uzstāšanās prasme)

Par priekšrocībām tiks uzskatītas:

 • pieredze IT projektu vadīšanā un pārvaldībā
 • padziļinātas zināšanas par datorsistēmu, datortīklu un datu centru uzbūvi un darbības principiem
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas resora iestāžu IKT infrastruktūras pārzināšana
 • pieredze publisko iepirkumu dokumentācijas izstrādāšanā un/vai iepirkumu organizēšanā

Piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas
 • stabilu atalgojumu (1052,00 euro - 1. kategorija, 1209,00 euro - 2. kategorija, 1382,00 euro - 3. kategorija) un sociālās garantijas

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa personāla atlases norisi;

2) iepriekš minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kontaktinformācija: Alberta iela 10, Rīga, LV-1010.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt līdz 2018. gada 23. februārim Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvajam departamentam Alberta ielā 10, Rīgā, LV-1010, vai uz e-pastu: darbs@vraa.gov.lv. Tālr. uzziņām 67350636 vai 28347888.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
1
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv