AMATU KONKURSI

Saimniecības pārzinis / darba aizsardzības speciālists

Iestāde/struktūrvienība: Jaunsardzes un informācijas centrs / 3. novada nodaļa
Darba vieta: Valmiera
Darba laiks: uz nenoteiktu laiku

Jaunsardzes un informācijas centrs izsludina atklātu konkursu uz 3. novada nodaļas (Valmierā) saimniecības pārziņa/darba aizsardzības speciālista amatu uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt materiāli tehnisko līdzekļu uzskaiti (izmantojot resursu vadības sistēmu HORIZON), uzglabāšanu un izsniegšanu atbilstoši reglamentējošajiem dokumentiem
 • kontrolēt saimniecisko līgumu izpildi
 • veikt tirgus izpētes un sagatavot tāmes
 • piedalīties tehnisko specifikāciju un iepirkumu dokumentācijas izstrādē
 • veikt darba aizsardzības sistēmas organizēšanu un darba vides uzraudzības pasākumus
 • organizēt novada nodaļas darbinieku apmācības darba aizsardzības jomās
 • organizēt personāla un materiāli tehnisko līdzekļu pārvadāšanu, koordinēt autotransporta izmantošanu novada nodaļas ietvaros

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • nozarei atbilstoša vidējā profesionālā izglītība, kas papildināta ar atbilstošām mācībām - darba aizsardzība un drošība, ugunsdrošība
 • atbilstoša profesionālā pieredze vismaz viens gads
 • prasme strādāt ar resursu vadības sistēmu HORIZON
 • vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē
 • izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes un informācijas centra vietu tajā
 • spēja strādāt gan individuāli, gan komandā
 • prasme strādāt ar MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī
 • B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība, vēlama C kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība

Amats ir klasificēts 3. saimes IIB līmenī (8. mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 689 līdz 984 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2018. gada 21. janvārim. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu Jaunsardzes un informācijas centram (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473) vai uz e-pastu: konkursi@jic.gov.lv. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā. Tālr. uzziņām 67335370, 67335351.

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai. Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
1
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv