AMATU KONKURSI

Vecākais referents

Iestāde/struktūrvienība: Jaunsardzes un informācijas centrs / 5. novada nodaļa
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz nenoteiktu laiku

Jaunsardzes un informācijas centrs izsludina atklātu konkursu uz 5. novada nodaļas (Rīgā) vecākā referenta amatu uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

 • koordinēt novada nodaļas jaunsargu instruktoru darbu
 • nodrošināt dokumentu apriti, uzglabāšanu un lietu kārtošanu novada nodaļā
 • kontrolēt novada nodaļas jaunsargu ievadīto informāciju datubāzēs, veikt analīzi un apkopot informāciju
 • veikt novada nodaļas jaunsargu vienību mācību darba dokumentācijas apkopošanu un iesniegšanu pēc pieprasījuma
 • saskaņā ar novada vadītāja norādījumiem, ievadīt un precizēt datus HORIZON resursu vadības sistēmā

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • nozarei atbilstoša augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, kas papildināta ar atbilstošām mācībām
 • pieredze darbā valsts pārvaldē vismaz divi gadi
 • pieredze un labas zināšanas dokumentu pārvaldībā
 • pieredze normatīvo aktu un pārvaldes dokumentu izstrādē
 • izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes un informācijas centra vietu tajā
 • vēlama prasme strādāt ar resursu vadības sistēmu HORIZON
 • vēlama pieredze pedagoģiskajā un metodiskajā darbā
 • vēlamas angļu valodas zināšanas
 • spēja plānot un organizēt savu darbu
 • spēja strādāt gan individuāli, gan komandā
 • prasme strādāt ar MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī
 • B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība

Amats ir klasificēts 35. saimes II līmenī (9.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 689 līdz 984 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2018. gada 21. janvārim. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu Jaunsardzes un informācijas centram (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV 1473) vai uz e-pastu: konkursi@jic.gov.lv. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā. Tālr. uzziņām 67335370, 67335351.

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai. Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
1
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv