AMATU KONKURSI

Finansists

Iestāde/struktūrvienība: Labklājības ministrija / Finanšu vadības departaments
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz nenoteiktu laiku

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Finanšu vadības departamenta finansists (uz nenoteiktu laiku)

Labklājības ministrija piedāvā:

 • atbildīgu un interesantu darbu profesionālā un draudzīgā kolektīvā finanšu jomā
 • iespēju dot savu ieguldījumu finanšu jomā labklājības nozarē
 • veselības apdrošināšanas polisi (pēc 6 mēnešiem)
 • stabilitāti un savas profesionalitātes attīstīšanu
 • atalgojumu no 756 EUR līdz 994 EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei

Būtiskākie amata pienākumi:

 • nodrošināt ar valsts budžeta apakšprogrammu 05.62.00 "Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana, 21.01.00 "Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība" un 22.01.00 "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un bērnu uzticības tālrunis" saistītos finanšu vadības procesus
 • sagatavot ikgadējo valsts budžeta projektu un tā grozījumu projektu programmām saskaņā ar valsts budžeta pieprasījuma izstrādes pamatprincipiem, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu
 • nodrošināt programmu finansēšanas plānu un ieņēmumu un izdevumu tāmju sagatavošanas procesu
 • nodrošināt programmas finanšu aprēķinus
 • veikt programmu finanšu uzraudzību, informācijas analīzi, savlaicīgi identificēt riskus un sniegt priekšlikumus turpmākām rīcībām efektīvai finanšu pārvaldībai
 • sagatavot informāciju par budžeta līdzekļu apguvi un par programmu budžeta līdzekļu izlietojumu
 • veikt programmu finansēšanas plānu un tāmju izmaiņu analīzi
 • veikt apropriācijas pārdali starp apakšprogrammām un/vai izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem
 • sniegt programmu īstenošanā iesaistītajām institūcijām metodiskas konsultācijas

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām (t. sk. otrā līmeņa augstākā izglītība (vēlams ekonomikā vai finanšu vadībā))
 • darba pieredze darbā ar budžeta plānošanas un finanšu vadības jautājumiem ne mazāk kā 2 gadi pēdējo 5 gadu laikā (vēlams valsts pārvaldē)
 • zināšanas valsts budžeta plānošanā un uzraudzībā
 • spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību, analītiskas prasmes, spēja strādāt ar liela apjoma informāciju
 • labas komunikācijas un saskarsmes prasmes, spēja veidot plašu profesionālo kontaktu tīklu un izmantot to profesionālo mērķu sasniegšanai

Motivēta pieteikuma vēstule un CV, izglītību apliecinošo dokumentu kopija jānosūta pa pastu vai elektroniski 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331.Tālr. uzziņām 67021585, e-pasta adrese: atlase@lm.gov.lv.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
1
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv