AMATU KONKURSI

Jurists

Iestāde/struktūrvienība: Jelgavas pilsētas pašvaldība / Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija / Administratīvā pārvalde / Juridiskais sektors
Darba vieta: Jelgava
Darba laiks: uz noteiktu laiku

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Juridiskā sektora jurista amatu (1 vakance uz noteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

 • veikt Jelgavas pilsētas pašvaldības dokumentu projektu (lēmumu, noteikumu, statūtu, līgumu, nolikumu u. c.) tiesiskuma pārbaudi
 • izstrādāt Jelgavas pilsētas pašvaldības dokumentu (lēmumu, līgumu, nolikumu, statūtu u. c. dokumentu) projektus, sagatavot atbildes uz iesniegumiem un sūdzībām
 • pārstāvēt Jelgavas pilsētas pašvaldības intereses tiesu instancēs, valsts un pašvaldību institūcijās;
 • sniegt juridiska rakstura konsultācijas Jelgavas pilsētas pašvaldības darbiniekiem un apmeklētājiem

Prasības pretendentam/-ei:

 • otrā līmeņa augstākā izglītība (bakalaura grāds) tiesību zinātnēs
 • vismaz 3 (trīs) gadu juridiskā darba pieredze (par priekšrocību tiks uzskatīta jurista darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās)
 • zināšanas administratīvajās tiesībās un pašvaldību tiesībās
 • prasme lietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem

Pieteikuma dokumenti:

 • motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu
 • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV)
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas

iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā Jelgavā, Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi "Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Juridiskā sektora jurista amata konkursam" līdz 2017. gada 20. decembrim (ieskaitot). Tālr. uzziņām 63005590, 63005515, e-pasta adrese: nellija.ozola@dome.jelgava.lv.

Amats klasificēts 21. amata saimes IV līmenī (11. mēnešalgu grupa).

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
1
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv