AMATU KONKURSI

Vecākais referents (2 vakances)

Iestāde/struktūrvienība: Valsts izglītības satura centrs / Profesionālās izglītības pārbaudījumu nodaļa
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz nenoteiktu laiku

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz Profesionālās izglītības pārbaudījumu nodaļas vecākā referenta (ierēdņa) amatu (divas amata vietas)

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība. Vēlama augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā
 • trīs gadu pieredze profesionālajā izglītībā (pārvaldes darbs valsts pārvaldes iestādē, kuras kompetencē ir profesionālās izglītības īstenošanas jautājumi, vai pedagoģiskais darbs profesionālās izglītības iestādē, vai pārvaldes darbs profesionālās izglītības iestādē)
 • zināšanas par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izstrādi regulējošiem normatīvajiem aktiem
 • zināšanas par profesionālās izglītības programmu veidiem un to īstenošanas formām
 • vēlamas zināšanas par pārbaudījumu satura izstrādes metodēm
 • vēlama pieredze profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādē
 • vēlama pieredze darba grupu organizēšanā un koordinēšanā
 • labas komunikācijas prasmes

Veicamie amata pienākumi:

 • organizēt un koordinēt centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādi
 • novērtēt un sagatavot saskaņošanai eksaminācijas institūciju iesniegto eksāmenu dokumentāciju atbilstoši nodaļas kompetencei
 • sniegt izglītības iestādēm un eksaminācijas institūcijām metodisku, organizatorisku, informatīvu un cita veida atbalstu profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izstrādes un organizācijas procesā

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi
 • profesionālo izaugsmi

Amats ir klasificēts 35. saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa), alga bruto 800,00 EUR.

Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae -, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt pa pastu Valsts izglītības satura centram, Administratīvā nodaļa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, ar norādi "Konkursam", iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi visc@visc.gov.lv 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti. Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks izvirzīti nākamajai konkursa kārtai.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
1
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv