AMATU KONKURSI

Vecākais referents

Iestāde/struktūrvienība: Valsts augu aizsardzības dienests / Augu aizsardzības departaments / Integrētās augu aizsardzības daļa
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz nenoteiktu laiku

Valsts augu aizsardzības dienests (reģ. Nr. 90000042982) izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Augu aizsardzības departamenta Integrētās augu aizsardzības daļas vecākais referents

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • augstākā izglītība lauksaimniecībā
 • darba pieredze agronoma profesijā
 • zināšanas par augu aizsardzības un integrētās augu aizsardzības jomu regulējošiem normatīviem aktiem
 • dokumentu un tekstu sagatavošanas prasmes
 • prasme strādāt ar datoru
 • organizētība, iedziļināšanās detaļās, analītiskā domāšana, ētiskums un orientācija uz attīstību
 • spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību

Galvenie darba uzdevumi:

 • apkopot no reģionu speciālistiem iesūtīto informāciju par kaitīgo organismu izplatību Latvijā
 • izstrādāt iekšējos normatīvos aktus augu kaitēkļu un slimību monitoringa un prognožu jomā
 • uzturēt un veidot augu kaitēkļu un slimību izplatības ilggadīgo novērojumu datubāzi un veikt analīzi par kaitīgo organismu izplatības tendencēm
 • nodrošināt ieinteresētās personas ar informāciju par kaitīgajiem organismiem, to bioloģiju un ierobežošanas pasākumiem, sniegt informāciju par reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu lietošanu

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) iesniedzami Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamenta Personāla daļā 20 kalendāro dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" Rīgā, Lielvārdes ielā 36, tālr. 67027219, e-pasta adrese: personals@vaad.gov.lv.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
1
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv