AMATU KONKURSI

Vadītājs

Iestāde/struktūrvienība: Nodarbinātības valsts aģentūra / Finanšu un attīstības departaments / Attīstības nodaļa
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz nenoteiktu laiku

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Finanšu un attīstības departamenta direktora vietnieks - Attīstības nodaļas vadītājs (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, vadības zinātnēs, vai matemātikā un statistikā
 • pieredze vadošā amatā valsts pārvaldē vai pašvaldību institūcijās (ne mazāk kā divi gadi)
 • pieredze organizācijas darbības vidēja un īstermiņa darbības plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanas uzraudzībā
 • pieredze organizācijas darbības vai attīstības projekta kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju noteikšanā, darbības efektivitātes analizēšanā (ne mazāk kā divi gadi)
 • praktiska pieredze finanšu resursu plānošanas jautājumos
 • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem
 • izpratne par Aģentūras pakalpojumu mērķiem, mērķgrupām un sadarbības partneriem pasākumu organizēšanā
 • vadības, mērķu noteikšanas, komunikācijas un darbības plānošanas prasmes
 • prasme vērtēt faktus, analizēt informāciju, paredzēt un novērtēt riskus, prezentēt viedokli
 • svešvalodu zināšanas: angļu - ļoti labi mutvārdos un rakstos (vismaz B2 līmenī)

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt efektīvu nodaļas darba organizāciju un procesu pārvaldību, t.sk. vadīt un pārraudzīt Aģentūras plānošanas dokumentu izstrādi; organizēt kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju noteikšanu un to izpildes kontroli un analīzi; organizēt Aģentūras īstenoto aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba mazināšanas pasākumu efektivitātes izvērtēšanu, bezdarba situācijas analīzi; piedalīties finanšu plānošanas, budžeta izstrādes procesos; pārraudzīt sadarbības veidošanu ar citu valstu nodarbinātības dienestiem un vadīt un pārraudzīt starptautiskās sadarbības projektu izstrādi un ieviešanu.

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1. kategorija: 1216,00 EUR, 2. kategorija: 1399,00 EUR, 3. kategorija: 1598,00 EUR (bruto alga).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 15 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūrā K. Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1010, vai jānosūta uz e-pasta adresi konkursi@nva.gov.lv ar norādi "Attīstības_nodaļas_vadītājs" Informācija pa tālr.uni 67021794 kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie Pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteikts punktu skaits.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
1
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv