AMATU KONKURSI

Pētnieks

Iestāde/struktūrvienība: Latvijas Universitāte / Matemātikas un informātikas institūts / Valodniecība
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz noteiktu laiku

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts izsludina konkursu uz šādu akadēmisko amatu:

  • valodniecībā - pētnieks (1 vieta - nepilns darba laiks), nepieciešams maģistra grāds filoloģijā, zinātniskā un akadēmiskā darba stāžs kopumā vismaz 3 gadi, vismaz 5 gadu pētnieciskā darba pieredze datorlingvistikā, latviešu valodas analīzes rīku izveidē un dažādu valodas analīzes metožu un rīku izmantošanā, kā arī zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas

Ar amata aprakstu, kurā noteiktas amatam nepieciešamās prasmes un darba uzdevumi, kā arī ar darba nosacījumiem var iepazīties LU Matemātikas un informātikas institūta Personāla daļā (Rīgā, Raiņa bulvārī 29, 227.kabinetā), iepriekš piesakoties pa tālr. 20218408.

Dokumenti konkursam (iesniegums par piedalīšanos konkursā, zinātnisko kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija, CV un pēdējo 6 gadu publikāciju, kuras ir publiski pārbaudāmas, saraksts) iesniedzami LU Matemātikas un informātikas institūta Personāla daļā viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
1
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv