AMATU KONKURSI

Direktors, vadošais pētnieks

Iestāde/struktūrvienība: Latvijas Jūras akadēmija / Pētniecības institūts
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz nenoteiktu laiku

Latvijas Jūras akadēmija (IZM reģ. Nr. 3343001281) izsludina atklātu konkursu uz Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) akadēmiskajiem amatiem Pētniecības institūtā:

- direktors, vadošais pētnieks - viena vieta, pilna slodze

 • doktora zinātniskais grāds tehniskajās, sociālajās, humanitārajās, eksaktajās vai formālajās zinātnēs
 • ne mazāk kā 3 gadi darbs augstākās izglītības iestādē vai zinātniskajā institūtā
 • ne mazāk kā 3 zinātniskās publikācijas pēdējo 6 gadu laikā
 • ne mazāk kā 5 zinātniskie referāti starptautiskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs pēdējo 6 gadu laikā
 • nav ievēlēts nevienā citā zinātniskajā institūtā
 • pieredze augstskolas, fakultātes, institūta, nodaļas, profesoru vai zinātnieku grupas vadīšanā
 • pieredze projekta pieteikumu izstrādē un projektu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību

- vadošais pētnieks - divas vietas, pilna slodze

 • doktora zinātniskais grāds tehniskajās, sociālajās, humanitārajās, eksaktajās vai formālajās zinātnēs
 • ne mazāk kā 3 gadi darbs augstākās izglītības iestādē vai zinātniskajā institūtā
 • ne mazāk kā 3 zinātniskās publikācijas pēdējo 6 gadu laikā
 • ne mazāk kā 5 zinātniskie referāti starptautiskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs pēdējo 6 gadu laikā
 • nav ievēlēts nevienā citā zinātniskajā institūtā
 • pieredze projekta pieteikumu izstrādē un projektu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību

- pētnieks - divas vietas, pilna slodze

 • doktora zinātniskais grāds tehniskajās, sociālajās, humanitārajās, eksaktajās vai formālajās zinātnēs
 • ne mazāk kā 3 gadi darbs augstākās izglītības iestādē vai zinātniskajā institūtā
 • ne mazāk kā 3 zinātniskās publikācijas pēdējo 6 gadu laikā
 • ne mazāk kā 3 zinātniskie referāti starptautiskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs pēdējo 6 gadu laikā
 • nav ievēlēts nevienā citā zinātniskajā institūtā
 • pieredze projekta pieteikumu izstrādē un projektu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību

Amata pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

 • rektoram adresēts iesniegums ar norādi - uz kādu amatu pretendējat
 • dzīves un darba gājums (CV)
 • izglītības, zinātnisko un akadēmisko dokumentu kopijas
 • publikāciju un referātu sarakstu par pēdējiem 6 gadiem
 • citi dokumenti, kas apliecina atbilstošu kvalifikāciju

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Latvijas Jūras akadēmija informē, ka:

1) jūsu konkursa pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekšminētais jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Jūras akadēmija, kontaktinformācija: Flotes iela 12, k-1, Rīga, LV-1016, tālr. 67161129.

Konkursa termiņš - viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas. Dokumenti jāiesniedz personīgi Latvijas Jūras akadēmijas rektorātā vai jānosūta pa pastu, adrese: Flotes iela 12, k-1, Rīga, LV-1016, ar norādi "Konkursam uz akadēmiskajiem amatiem".

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
1
 
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv