AMATU KONKURSI

Pētnieks (2 vakances)

Iestāde/struktūrvienība: Rīgas Tehniskā universitāte / E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte / Tālmācības studiju centrs / E-studiju tehnoloģijas un pārvaldības nozare
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz noteiktu laiku

Rīgas Tehniskā universitāte, reģ. Nr. 90000068977, izsludina konkursu uz vakanto zinātniskā personāla amata vietu:

E-STUDIJU TEHNOLOĢIJU UN HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Tālmācības studiju centrs, E - studiju tehnoloģijas un pārvaldības nozare

  • pētnieks - 2 vietas

Prasības pētnieka amata pretendentiem/-ēm:

  • augstākā izglītība inženierzinātnēs
  • pieredze projektu vadīšanā un e-studijās, augstskolas pasniedzēja darbā, e-satura kursu izveidē, datu modelēšanā, iegūšanā un apstrādē
  • zināšanas elektronikā, telekomunikācijās, e-studijās, video montāžā, videomateriālu izstrādē, audio materiālu veidošanā un apstrādē; studiju procesa novērtēšanā un studentu uzvedības prognozēšanā
  • programmēšanas prasmes, labas komunikācijas prasmes

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļai (Rīga, Kaļķu iela 1, 213.kabinets, e-pasts: personals@rtu.lv) ir jāiesūta elektroniski (ar ieskanētu parakstu uz iesnieguma vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) vai personīgi jāiesniedz dokumenti:

1) rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;

2) dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto darbu saraksts pēdējo 6 (sešu) gadu laikā (vēlams publicēto darbu sarakstu pievienot kā atsevišķu pielikumu), kā arī citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;

3) zinātniskos/akadēmiskos grādus vai augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un pēc nepieciešamības citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus (piemēram, valsts valodas prasmes līmeni apliecinošu dokumentu u.tml.), uzrādot to oriģinālus, ja pretendents konkursā darbam RTU piedalās pirmo reizi un Personāla nodaļā nav iepriekš iesniedzis šo dokumentu kopijas;

4) izziņu par grādu pielīdzināšanu ārvalstīs iegūtai izglītībai: kādam Latvijā piešķiramajam grādam/kvalifikācijai atbilst ārvalstīs iegūtais diploms (ārvalstīs iegūto diplomu ekspertīzi un pielīdzināšanu veic Akadēmiskās informācijas centrs).

Konkursa termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Papildu informācija (dokumentu paraugi u.c.) RTU mājaslapas sadaļā "Darbs RTU" vai pa tālr. 67089304.

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un uzglabāšanai Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
1
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv