AMATU KONKURSI

Vecākais inspektors

Iestāde/struktūrvienība: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija / Bērnu tiesību aizsardzības departaments
Darba vieta: Daugavpils
Darba laiks: uz nenoteiktu laiku

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņu amatu vietām (uz nenoteiktu laiku) - Bērnu tiesību aizsardzības departamenta vecākais inspektors (Daugavpilī)

Izvirzāmās prasības vecākā inspektora amata pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām
 • otrā līmeņa augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība sociālajā jomā
 • profesionālā pieredze darbā bērnu tiesību aizsardzības jomā
 • profesionālās zināšanas un prasmes bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanā
 • prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas
 • labas komunikācijas un saskarsmes prasmes
 • svešvalodu zināšanas
 • prasme PowerPoint sagatavot prezentāciju un publiski uzstāties
 • zināšanas darbā ar datorprogrammām Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint

Vecākā inspektora amata galvenie darba pienākumi:

 • kontrolēt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzības regulējošo normatīvo aktu ievērošanu noteiktā administratīvā teritorijā
 • izskatīt juridisku un fizisku personu priekšlikumus, iesniegumus un sūdzības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par savā kompetencē esošajiem jautājumiem, un sniegt iesniedzējam atbildi
 • noteiktos laikos un vietā pieņemt apmeklētājus, sniegt konsultācijas ar bērnu tiesību aizsardzību saistītajos jautājumos; sadarboties ar attiecīgās administratīvās teritorijas - valsts un pašvaldību - amatpersonām jautājumos, kas saistīti ar bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem
 • sastādīt un izskatīt administratīvo pārkāpumu protokolu par administratīvo pārkāpumu, ko izdarījušas institūcijas amatpersonas vai darbinieki
 • piedalīties starpinstitūciju darba grupās, sēdēs, sanāksmēs, darba grupās, semināros, kā arī pārstāvēt departamenta viedokli valsts un pašvaldību iestādēs

Ierēdņa amatam noteikta 35. saime, II līmenis, 9. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 650 EUR līdz 812 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītības dokumenta kopija jāiesniedz 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Skolas ielā 28, Rīgā, LV-1331, vai uz e-pastu: liga.kuske@lm.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67021645.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv