AMATU KONKURSI

Direktora vietnieks infrastruktūras jomā

Iestāde/struktūrvienība: Izglītības un zinātnes ministrija / Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departaments
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz nenoteiktu laiku

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departamenta direktora vietnieka infrastruktūras jomā valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis: nodrošināt ministrijas resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras, t. sk. resora un Akadēmiskā tīkla plānošanu, darbību un pārvaldību, attīstības projektu vadību

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt un koordinēt padoto darbinieku darbu, kontrolēt darba uzdevumu izpildi
 • nodrošināt Akadēmiskā datu pārraides tīkla un koplietošanas datu centra infrastruktūras uzturēšanas pārvaldību un darbību, sadarbojoties ar piegādātājiem, veicot iepirkumus, administrējot iepirkumu līgumus
 • nodrošināt un piedalīties informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras budžeta izstrādē un pārvaldībā
 • nodrošināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras lietotāju atbalstu
 • nodrošināt valsts informācijas sistēmu infrastruktūras darbību un attīstību
 • nodrošināt ministrijas datortehnikas un datortīkla darbības nepārtrauktību, darbību uzturēšanu un attīstību
 • nodrošināt un koordinēt informatīvā atbalsta sniegšanu ministrijas informācijas sistēmu lietotājiem un sadarbības partneriem
 • nodrošināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanai nepieciešamo iepirkumu veikšanu, sadarbību ar piegādātājiem un līgumu izpildes kontroli
 • nodrošināt vienošanos un līgumu slēgšanu un to izpildes pārvaldību
 • nodrošināt ministrijas resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomu reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādi

Prasības pretendentam/-ei:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā
 • pieredze vadošā amatā vismaz viens gads
 • pieredze sarežģītu un finansiāli apjomīgu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu vadībā vismaz trīs gadi
 • vēlama darba pieredze politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē
 • vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē
 • zināšanas par publisko iepirkumu organizēšanu
 • zināšanas informācijas tehnoloģiju, datorsistēmu un datortehnikas ekspluatācijas jomā un infrastruktūras arhitektūras plānošanā
 • zināšanas par personāla vadību un prasme organizēt padoto darbinieku darbu
 • zināšanas par valsts pārvaldes institucionālo sistēmu un tās tiesisko regulējumu
 • vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē sazināties un izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā
 • teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes

Ministrija piedāvā:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē
 • mēnešalgu 1253-1647 euro (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei; amats klasificēts 19.5. amata saimes IV A līmenī)
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu stājoties amatā
 • labus darba apstākļus Rīgā, Vaļņu ielā 2 (Vecrīgā)

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule
 • CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai)
 • izglītības dokumentu kopijas

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iesniedzamos dokumentus:

 • nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 407. kabinets, Rīga, LV-1050);
 • nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@izm.gov.lv ar norādi "ITND direktora vietnieks infrastruktūras jomā".

Pēc konkursa 1. kārtas sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa nākamajai kārtai.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Tālrunis uzziņām 67047993, 67047949.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv