AMATU KONKURSI

Vecākais eksperts

Iestāde/struktūrvienība: Nodarbinātības valsts aģentūra / ES fondu projektu departaments / ESF projekts "Atbalsts ilgākam darba mūžam"
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz noteiktu laiku

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amatu - ES fondu projektu departamenta ESF projekta "Atbalsts ilgākam darba mūžam" vecākā/-ās eksperta/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku, uz projekta norises laiku)

Prasības pretendentiem:

  • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
  • vēlama vismaz viena gada darba pieredze nodarbinātības jomā vai projektu vadībā
  • Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā
  • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem
  • prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus
  • organizatora spējas, iniciatīva, komunikācijas prasmes
  • vēlamas svešvalodu zināšanas (angļu, krievu valoda)
  • pieredze darbā ar datoru (lietotāja līmenī) un biroja tehniku

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt projekta īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbaspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi" un citu normatīvo aktu prasībām, projekta mērķiem un uzdevumiem, apstiprinātajiem rādītājiem un noteiktajiem rezultātiem.

Atalgojuma apmērs: mēnešalgu 1. kategorija: 805,00 EUR, 2. kategorija: 926,00 EUR, 3. kategorija: 1057,00 EUR (bruto alga).

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", Pretendentam jānosūta pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūrai, adrese: K. Valdemāra iela 38, k-1, Rīga, LV-1010, vai uz e-pasta adresi konkursi@nva.gov.lv ar norādi "AIDM_vecākais_eksperts". Informācija pa tālruni 67021794 un Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteiktu punktu skaits.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv