AMATU KONKURSI

Vecākais iepirkumu speciālists

Iestāde/struktūrvienība: Valsts ieņēmumu dienests / Finanšu pārvalde / Iepirkumu daļa
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz noteiktu laiku

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Finanšu pārvaldes Iepirkumu daļas vecākā/-ās iepirkumu speciālista/-es amatu (vakance uz noteiktu laiku)

Finanšu pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana VID grāmatvedības uzskaites, VID finanšu vadības, publisko iepirkumu un publisko iepirkumu līgumu, citu saimniecisko līgumu, starpresoru vienošanās un sadarbības līgumu (izņemot starpresoru vienošanās un sadarbības līgumus muitas jomā) projektu izstrādes un to noslēgšanas jomā, kā arī VID interešu pārstāvības Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā nodrošināšana strīdos saistībā ar publiskajiem iepirkumiem un strīdos, kas izriet no publisko iepirkumu līgumiem un citiem saimnieciskajiem līgumiem.

Ja tev ir:

 • atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17. panta otrās daļas prasībām;
 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā (koledžas) izglītība ekonomikā, komerczinībās (finanšu vadībā, grāmatvedībā) vai tiesību zinātnē;
 • zināšanas publisko iepirkumu jomas normatīvajos aktos;
 • darba pieredze publisko iepirkumu jomā;
 • prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju;
 • klientorientēta pieeja sadarbībā ar VID struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām personām;
 • nevainojama reputācija,

Ja esi gatavs:

 • plānot un veikt publisko iepirkumu procedūras saskaņā ar struktūrvienību pieprasījumiem;
 • sagatavot publisko iepirkumu statistiskos pārskatus;
 • veikt publisko iepirkumu procedūras, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā;
 • veikt publiskos iepirkumus, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par 4000 EUR, kā arī publiskos būvdarbu iepirkumus, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par 14 000 EUR;
 • sagatavot informāciju ievietošanai VID ārējā tīmekļa vietnē un citos publiskajos informācijas avotos,

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

 • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 • iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanas polisi.

Darbinieka darbavieta: Talejas ielā 1, Rīgā.

Darbinieka amatam ir noteikta: 2. saime "Apgāde", IIIA līmenis un 8. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 555 līdz 841 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un aizpildītu apliecinājumu par atbilstību likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17. panta otrās daļas prasībām, kuru tu atradīsi VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļas "Par VID" apakšsadaļā "Darba iespējas VID" → "Darba piedāvājumi" → "Vakantās amata vietas" pie konkrētā konkursa sludinājuma, 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz FP_ID_VIS_Vards_Uzvards".

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālruņa numuru 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv