AMATU KONKURSI

Zinātniskais asistents

Iestāde/struktūrvienība: Latvijas Kultūras akadēmija / Zinātniski pētnieciskais centrs / Mākslas nozare / apakšnozare - Kultūras teorija / darbības joma - Kultūras radošās industrijas
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz noteiktu laiku

Latvijas Kultūras akadēmija, reģ. Nr. 90000039164, izsludina konkursu uz vakanto akadēmiskā personāla amata vietu:

Latvijas Kultūras akadēmija/ Zinātniski pētnieciskais centrs/ nozare - Mākslas / apakšnozare - Kultūras teorija/ darbības joma - Kultūras radošās industrijas

Darbavieta: Rīgā

Darba laiks: uz noteiktu laiku

Amata vieta: zinātniskais asistents

Prasības pretendentam:

  • maģistra vai doktora grāds mākslas zinātnēs vai citā humanitāro zinātņu nozarē, vai sociālajās zinātnēs;
  • darbības jomai atbilstošas zinātniskās publikācijās anonīmi recenzētos izdevumos;
  • dalība vietēja mēroga un starptautiskās konferencēs ar darbības jomai atbilstošiem referātiem;
  • pieredze empīrisku pētījumu veikšanā radošo industriju, kultūras industriju, radošās uzņēmējdarbības u. tml. jomās.

Priekšrocība:

  • izpratne par Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās darbības prioritātēm.

Iesniedzamie dokumenti:

  • rektorei adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā, norādot amatu, uz kuru pretendē,
  • akadēmisko vai zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus),
  • dzīves un darba gājums (Europass) un zinātnisko publikāciju saraksts pēdējo 6 gadu laikā,
  • motivācijas vēstule,
  • citi dokumenti, kas apliecina atbilstošu kvalifikāciju.

Pieteikumu reģistrācija mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas. Dokumenti jāiesniedz LKA Personāldaļā Rīgā, Ludzas ielā 24, 14. kabinetā; tālr. 67114805.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv