AMATU KONKURSI

Docents

Iestāde/struktūrvienība: Latvijas Kultūras akadēmija / Teātra un audiovizuālās mākslas katedra / Mākslas nozare / apakšnozare - Teātra un kino vēsture un teorija / darbības joma - Laikmetīgā deja un skatuves kustība
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz noteiktu laiku

Latvijas Kultūras akadēmija, reģ. Nr. 90000039164, izsludina konkursu uz vakanto akadēmiskā personāla amata vietu:

Latvijas Kultūras akadēmija/ Teātra un audiovizuālās mākslas katedra/ nozare - Mākslas / apakšnozare - Teātra un kino vēsture un teorija / darbības joma - Laikmetīgā deja un skatuves kustība

Darbavieta: Rīgā

Darba laiks: uz noteiktu laiku

Amata vieta: docents

Akadēmiskā personāla studiju darba slodze un plāni tiek precizēti katru akadēmisko gadu.

Prasības pretendentam:

  • maģistra grāds mākslās;
  • pieredze akadēmiskajā darbā ne mazāk kā piecus gadus;
  • augsti sasniegumi mākslinieciskajā jaunradē.

Iesniedzamie dokumenti:

  • rektorei adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā, norādot amatu, uz kuru pretendē;
  • motivācijas vēstule;
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
  • ja akadēmiskais grāds iegūts ārvalstīs, izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms;
  • dzīves un darba gājums (CV Europass formātā);
  • citi dokumenti, kas apliecina atbilstošu kvalifikāciju.

Pieteikumu reģistrācija mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas LKA Personāldaļā Rīgā, Ludzas ielā 24, 14. kabinetā; tālr. 67114805. Papildinformācija publicēta LKA mājaslapā www.lka.edu.lv.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv