AMATU KONKURSI

Pētnieks

Iestāde/struktūrvienība: Latvijas Kultūras akadēmija / Zinātniski pētnieciskais centrs / Mākslas nozare / apakšnozare - Teātra un kino vēsture un teorija / darbības joma - kino teorija un vēsture
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz noteiktu laiku

Latvijas Kultūras akadēmija, reģ. Nr. 90000039164, izsludina konkursu uz vakanto akadēmiskā personāla amatu:

Latvijas Kultūras akadēmija / Zinātniski pētnieciskais centrs / Mākslas nozare / apakšnozare - Teātra un kino vēsture un teorija / darbības joma - Kino teorija un vēsture

Darbavieta: Rīgā

Darba laiks: uz noteiktu laiku

Amata vieta: pētnieks

Prasības pretendentam:

 • mākslas zinātņu doktora grāds;
 • Pieredze:
 • darbības jomai atbilstošas zinātniskas publikācijas anonīmi recenzētos izdevumos;
 • dalība starptautiskās konferencēs ar darbības jomai atbilstošiem referātiem;
 • Priekšrocība:
 • izpratne par Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās darbības prioritātēm;
 • radoša pieredze filmu nozarē.

Iesniedzamie dokumenti:

 • rektorei adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā, norādot amatu, uz kuru pretendē;
 • akadēmisko vai zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
 • dzīves un darba gājums (Europass) un zinātnisko publikāciju saraksts pēdējo 6 gadu laikā;
 • motivācijas vēstule;
 • citi dokumenti, kas apliecina atbilstošu kvalifikāciju.

Pieteikumu reģistrācija mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas. Dokumenti jāiesniedz LKA Personāldaļā Rīgā, Ludzas ielā 24, 14. kabinetā, tālr. 67114805.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv