AMATU KONKURSI

Profesors

Iestāde/struktūrvienība: Latvijas Kultūras akadēmija / Teātra un audiovizuālās mākslas katedra / Mākslas nozare / apakšnozare - Teātra un kino vēsture un teorija / darbības joma - kino vēsture un teorija
Darba vieta: Rīga
Darba laiks: uz noteiktu laiku

Latvijas Kultūras akadēmija, reģ. Nr. 90000039164, izsludina konkursu uz vakanto akadēmiskā personāla amatu:

Teātra un audiovizuālās mākslas katedra / Mākslas nozare / apakšnozare - Teātra un kino vēsture un teorija / darbības joma - Kino vēsture un teorija

Darbavieta: Rīgā

Darba laiks: uz noteiktu laiku

Amata vieta: profesors

Akadēmiskā personāla studiju darba plāni un darba slodze tiek precizēti katru akadēmisko gadu.

Prasības pretendentam:

 • mākslas zinātņu doktora grāds;
 • pieredze asociētā profesora vai profesora amatā (vismaz 3 gadi);
 • zinātniskā, pedagoģiskā un organizatoriskā darba pieredze;
 • zinātniskās publikācijas atbilstošajā zinātnes nozarē;
 • augsti sasniegumi mākslinieciskajā jaunradē un kultūras projektu vadībā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums par piedalīšanos konkursā (adresēts LKA rektorei), iesniegumā jāuzrāda amats, uz kuru pretendē;
 • motivācijas vēstule;
 • dokumentu kopijas, kas apliecina iegūto izglītību un zinātnisko grādu (uzrādot oriģinālus);
 • ja akadēmiskais grāds iegūts ārvalstīs, izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms;
 • dzīves un darba gājums (CV Europass formātā), zinātniskās un/vai radošās darbības saraksts;
 • aizpildīta veidlapa par profesora amata vērtēšanas kritēriju izpildi (veidlapa pieejama LKA mājaslapā).

Pieteikumu reģistrācija mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Dokumenti jāiesniedz LKA Personāldaļā Rīgā, Ludzas ielā 24, 14. kabinetā, tālr. 67114805. Papildinformācija publicēta LKA mājaslapā www.lka.edu.lv.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv