AMATU KONKURSI

Pētnieks

Iestāde/struktūrvienība: Daugavpils Universitāte / Humanitāro un sociālo zinātņu institūts / Reģionālo studiju centrs "Latgales pētniecības institūts" / Vēstures nozare / Latvijas vēstures apakšnozare
Darba vieta: Daugavpils
Darba laiks: uz noteiktu laiku

Daugavpils Universitātē tiek izsludināts konkurss uz šādu amata vietu:

pētnieks

  • Humanitāro un sociālo zinātņu institūta reģionālo studiju centrā "Latgales pētniecības institūts" - vēstures nozarē, Latvijas vēstures apakšnozarē - 1 vieta.

Amatu pretendentiem viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas LR oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz DU Administratīvajā daļā, Vienības ielā 13-227, Daugavpilī, LV-5401, iesniegums DU rektoram par piedalīšanos konkursā un pārējie dokumenti saskaņā ar "Nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos amatos DU" http://du.lv/lv/par_mums/svarigakie_dokumenti.

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem pretendenti var iepazīties DU mājaslapā publicētajā sludinājumā du.lv/vakances-du/.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv