AMATU KONKURSI

Vadošais pētnieks

Iestāde/struktūrvienība: Daugavpils Universitāte / Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts / Biotehnoloģiju departaments
Darba vieta: Daugavpils
Darba laiks: uz noteiktu laiku

Daugavpils Universitātē tiek izsludināts konkurss uz šādu amata vietu:

vadošais pētnieks

  • Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Biotehnoloģiju departamentā - 1 vieta.

Prasības pretendentam:

  • doktora grāds ķīmijas vai bioloģijas nozarē;
  • pieredze pētījumu projektu vadībā;
  • pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā jomā, kas saistīta ar luminiscējošu savienojumu izpēti;
  • zinātniskā vai akadēmiskā darba stāžs nav mazāks par 5 gadiem;
  • pieredze zinātnisko un populārzinātnisko publikāciju sagatavošanā;
  • vismaz 5 publikācijas, kas publicētas "Scopus" vai "Web of science" datubāzēs iekļautos zinātniskajos žurnālos;
  • dalība vismaz 3 dažādās starptautiskās zinātniskās konferencēs;
  • vismaz divu svešvalodu prasme.

Amatu pretendentiem viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas LR oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz DU Administratīvajā daļā, Vienības ielā 13-227, Daugavpilī, LV-5401, iesniegums DU rektoram par piedalīšanos konkursā un pārējie dokumenti saskaņā ar "Nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos amatos DU" http://du.lv/lv/par_mums/svarigakie_dokumenti.

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem pretendenti var iepazīties DU mājaslapā publicētajā sludinājumā du.lv/vakances-du/.

Šajā sadaļā apkopoti visi aktuālie amatu konkursi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv).
 
«  Iepriekšējais
Nākamais   »
 
© VSIA "Latvijas Vēstnesis"
 
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv