AMATU KONKURSI

13.12.2017

Vecākais eksperts piesārņojuma novērtēšanas jomā

 • Vides pārraudzības valsts birojs
Rīga
13.12.2017

Vecākais eksperts ietekmes uz vidi novērtējumu jomā

 • Vides pārraudzības valsts birojs
Rīga
13.12.2017

Vecākais eksperts ietekmes uz vidi novērtējumu jomā

 • Vides pārraudzības valsts birojs
Rīga
13.12.2017

Nodarbinātības organizators

 • Nodarbinātības valsts aģentūra / Rīgas reģionālā filiāle / Apmācību daļa
Rīga
13.12.2017

Koordinators

 • Nodarbinātības valsts aģentūra / ES fondu projektu departaments / ESF projekts "Atbalsts ilgākam darba mūžam"
Rīga
13.12.2017

Nodarbinātības aģents

 • Nodarbinātības valsts aģentūra / Rīgas reģionālā filiāle / Klientu apkalpošanas centrs
Rīga
13.12.2017

Nodarbinātības aģents

 • Nodarbinātības valsts aģentūra / Rīgas reģionālā filiāle / Klientu apkalpošanas centrs
Rīga
13.12.2017

Koordinējošais eksperts (2 vakances)

 • Nodarbinātības valsts aģentūra / Rīgas reģionālā filiāle / Darba tirgus daļa / ESF projekts "Jauniešu garantijas"
Rīga
13.12.2017

Direktors

 • Valsts tiesu ekspertīžu birojs / Administratīvais un finanšu departaments
Rīga
13.12.2017

Grāmatvedis

 • Valsts izglītības satura centrs / Administratīvā nodaļa
Rīga
13.12.2017

Vecākais inspektors (3 vakances)

 • Valsts vides dienests / Lielrīgas reģionālā vides pārvalde / Piesārņojuma kontroles daļa
Rīga
13.12.2017

Vecākais referents

 • Ekonomikas ministrija / Mājokļu politikas departaments
Rīga
13.12.2017

Auditors

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija / Audita departaments / Iekšējā audita nodaļa
Rīga
12.12.2017

Vecākais referents

 • Valsts meža dienests / Austrumlatgales virsmežniecība / Balvu mežniecība
Balvi
12.12.2017

Inspektors pārtikas uzraudzības jomā

 • Pārtikas un veterinārais dienests / Ziemeļkurzemes pārvalde
Talsi
12.12.2017

Juriskonsults

 • Maksātnespējas administrācija / Juridiskais departaments
Rīga
12.12.2017

Juriskonsults

 • Maksātnespējas administrācija / Juridiskais departaments
Rīga
12.12.2017

Juriskonsults (2 vakances)

 • Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija / Juridiskā nodaļa
Rīga
12.12.2017

ZInātniskais asistents

 • Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" / Meža entomoloģijas virziens
Salaspils
12.12.2017

ZInātniskais asistents

 • Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" / Meža fitopatoloģijas virziens
Salaspils
IELĀDĒT VĒL
1/7