AMATU KONKURSI

29.03.2017

Zinātniskais asistents

 • Daugavpils Universitāte / Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts / Biotehnoloģiju departaments
Daugavpils
29.03.2017

Nodarbinātības aģents

 • Nodarbinātības valsts aģentūra / Dobeles filiāle
Dobele
29.03.2017

Vecākais ekonomists

 • Nodarbinātības valsts aģentūra / Finanšu un attīstības departaments / Finanšu vadības nodaļa
Rīga
29.03.2017

Vecākais referents

 • Finanšu ministrija / Nodokļu analīzes departaments / Ieņēmumu analīzes un prognozēšanas nodaļa
Rīga
29.03.2017

Finanšu speciālists

 • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra / Sertificēšanas, finanšu administrēšanas un plānošanas nodaļa
Rīga
29.03.2017

Docents (2 vakances)

 • Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" / Valodniecība / Ģermāņu valodniecība
Rīga
29.03.2017

Zinātniskais asistents

 • Rīgas Tehniskā universitāte / MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE / Neorganiskās ķīmijas institūts / Ķīmijas nozare / Neorganiskās ķīmijas apakšnozare
Rīga
29.03.2017

ZInātniskais asistents

 • Rīgas Tehniskā universitāte / MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE / Lietišķās ķīmijas institūts / Ķīmijas nozare / Organiskās ķīmijas apakšnozare
Rīga
29.03.2017

Zinātniskais asistents (5 vakances)

 • Rīgas Tehniskā universitāte / MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE / Lietišķās ķīmijas institūts / Ķīmijas nozare / Fizikālās ķīmijas apakšnozare
Rīga
29.03.2017

ZInātniskais asistents

 • Rīgas Tehniskā universitāte / MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE / Dizaina tehnoloģiju institūts / Materiālzinātnes nozare / Apģērbu un tekstila tehnoloģiju apakšnozare
Rīga
29.03.2017

Pētnieks

 • Rīgas Tehniskā universitāte / E-STUDIJU TEHNOLOĢIJU UN HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE / Lietišķās valodniecības institūts / Valodniecības nozare
Rīga
29.03.2017

ZInātniskais asistents (2 vakances)

 • Rīgas Tehniskā universitāte / ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTE / Telekomunikāciju institūts
Rīga
29.03.2017

Zinātniskais asistents

 • Rīgas Tehniskā universitāte / ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE / Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts / Vides zinātnes nozare / Vides zinātnes apakšnozare
Rīga
29.03.2017

Pētnieks

 • Rīgas Tehniskā universitāte / ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE / Enerģētikas nozare / Enerģētikas ekonomikas apakšnozare
Rīga
29.03.2017

Vadošais pētnieks

 • Rīgas Tehniskā universitāte / ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE / Enerģētikas institūts / Elektroapgādes katedra / Enerģētikas nozare / Elektroapgādes apakšnozare
Rīga
29.03.2017

Vadītājs

 • Valsts kontrole / Piektais revīzijas departaments / Pirmais sektors
Rīga
29.03.2017

Vecākais inspektors

 • Veselības inspekcija / Veselības aprūpes uzraudzības un kontroles departaments / Ārstniecības iestāžu kontroles nodaļa
Rīga
28.03.2017

Vecākais referents

 • Lauku atbalsta dienests / VIDUSLATVIJAS REĢIONĀLĀ LAUKSAIMNIECĪBAS PĀRVALDE / LAUKSAIMNIECĪBAS UN LAUKU ATTĪSTĪBAS DAĻA
Jēkabpils
28.03.2017

Vecākais investīciju projektu vadītājs

 • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra / Investīciju projektu departaments / Investīciju piesaistes nodaļa
Rīga
28.03.2017

Projekta vadītājs

 • Nodarbinātības valsts aģentūra / ES fondu projektu departaments / ESF projekts "Atbalsts ilgākam darba mūžam"
Rīga
IELĀDĒT VĒL
1/11