AMATU KONKURSI

21.07.2017

Klientu apkalpošanas vadītājs

 • Ventspils dome / Tūrisma informācijas centrs
Ventspils
21.07.2017

Vadītājs

 • Ventspils dome / Tūrisma informācijas centrs
Ventspils
21.07.2017

Vecākais referents

 • Centrālā statistikas pārvalde / Makroekonomiskās statistikas departaments / Ārējās tirdzniecības metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Rīga
21.07.2017

Juriskonsults

 • Izglītības un zinātnes ministrija / Struktūrfondu departaments
Rīga
21.07.2017

Probācijas speciālists

 • Valsts probācijas dienests / Daugavpils teritoriālā struktūrvienība
Daugavpils
21.07.2017

Valsts notārs

 • Uzņēmumu reģistrs / Kontroles nodaļa
Rīga
21.07.2017

Teritorijas plānotājs

 • Jelgavas pilsētas pašvaldība / Jelgavas pilsētas domes administrācija / Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde / Teritorijas plānošanas sektors
Jelgava
21.07.2017

Projektu vadītājs

 • Jelgavas pilsētas pašvaldība / Jelgavas pilsētas domes administrācija / Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde / Projektu vadības sektors
Jelgava
21.07.2017

Vadošais pētnieks (2 vakances)

 • Ventspils Augstskola / Inženierzinātņu institūts
Ventspils
21.07.2017

Lektors

 • Ventspils Augstskola / Tulkošanas studiju fakultāte / Valodniecība / Salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozare (specializācija: mutvārdu tulkošana angļu - latviešu valodā)
Ventspils
21.07.2017

Docents

 • Ventspils Augstskola / Tulkošanas studiju fakultāte / Valodniecība / Lietišķās valodniecības apakšnozare (specializācija: starpkultūru komunikācija)
Ventspils
21.07.2017

Docents

 • Ventspils Augstskola / Tulkošanas studiju fakultāte / Valodniecība / Salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozare (specializācija: tulkošana angļu - latviešu valodā)
Ventspils
20.07.2017

Vadītāja vietnieks

 • Valsts kanceleja / Komunikācijas departaments
Rīga
20.07.2017

Vecākais referents

 • Izglītības un zinātnes ministrija / Struktūrfondu departaments
Rīga
20.07.2017

Būvinspektora palīgs

 • Ventspils dome / Būvniecības administratīvā inspekcija
Ventspils
20.07.2017

Būvinspektors

 • Ventspils dome / Būvniecības administratīvā inspekcija
Ventspils
20.07.2017

Vecākais eksperts izmeklēšanā

 • Finanšu ministrija / Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments
Rīga
20.07.2017

Vadītājs

 • Valsts sporta medicīnas centrs / Antidopinga nodaļa
Rīga
19.07.2017

Vecākais juriskonsults

 • Būvniecības valsts kontroles birojs / Kontroles departaments / Administratīvā nodaļa
Rīga
19.07.2017

Vecākais referents

 • Centrālā statistikas pārvalde / Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas departaments / Informācijas un komunikācijas daļa
Rīga
IELĀDĒT VĒL
1/6