AMATU KONKURSI

24.11.2017

Vecākais referents

 • Ārlietu ministrija / Komunikācijas grupa
Rīga
24.11.2017

Sistēmu administrators

 • Valsts reģionālās attīstības aģentūra / Informācijas sistēmu attīstības departaments / Informācijas sistēmu uzturēšanas nodaļa
Rīga
24.11.2017

Vecākais referents

 • Centrālā statistikas pārvalde / Sociālās statistikas departaments / Nodarbinātības statistikas daļa
Rīga
24.11.2017

Pētnieks

 • Rīgas Tehniskā universitāte / Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte / Dizaina tehnoloģiju institūts / Materiālzinātnes nozare / Tekstila un apģērbu tehnoloģijas apakšnozare
Rīga
24.11.2017

Nodarbinātības aģents (2 vakances)

 • Nodarbinātības valsts aģentūra / Balvu filiāle
Balvi
24.11.2017

Vecākais ekonomists

 • Nodarbinātības valsts aģentūra / ES fondu projektu departaments / ESF projekts "Jauniešu garantijas"
Rīga
24.11.2017

Vecākais eksperts

 • Nodarbinātības valsts aģentūra / ES fondu projektu departaments / ESF projekts "Jauniešu garantijas"
Rīga
24.11.2017

Vecākais eksperts

 • Nodarbinātības valsts aģentūra / ES fondu projektu departaments / ESF projekts "Jauniešu garantijas"
Rīga
24.11.2017

Eksperts iepirkumu jautājumos

 • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra / Administratīvā nodrošinājuma nodaļa
Rīga
23.11.2017

Vecākais eksperts

 • Nacionālais veselības dienests / Pakalpojumu izmaksu un tarifu nodaļa
Rīga
23.11.2017

Vecākais eksperts

 • Valsts vides dienests / Lielrīgas reģionālā vides pārvalde / Atļauju daļa / Tehnisko noteikumu un vides informācijas sektors
Rīga
23.11.2017

ZInātniskais asistents (2 vakances)

 • Latvijas Universitāte / Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte / Vides zinātne / Vides inženierzinātne
Rīga
23.11.2017

ZInātniskais asistents

 • Latvijas Universitāte / Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte / Ģeogrāfija / Cilvēka ģeogrāfija
Rīga
23.11.2017

Pētnieks

 • Latvijas Universitāte / Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte / Vides zinātne / Vides pārvaldība
Rīga
23.11.2017

Pētnieks

 • Latvijas Universitāte / Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte / Vides zinātne / Dabas aizsardzība
Rīga
23.11.2017

Vadošais pētnieks (2 vakances)

 • Latvijas Universitāte / Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte / Vides zinātne / Dabas aizsardzība
Rīga
23.11.2017

Vadošais pētnieks (2 vakances)

 • Latvijas Universitāte / Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte / Ģeoloģija / Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija
Rīga
23.11.2017

Docents

 • Latvijas Universitāte / Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte / Pedagoģija / Nozaru pedagoģija
Rīga
23.11.2017

Lektors

 • Latvijas Universitāte / Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte / Pedagoģija / Speciālā pedagoģija
Rīga
23.11.2017

Docents

 • Latvijas Universitāte / Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte / Vadībzinātne / Izglītības vadība
Rīga
IELĀDĒT VĒL
1/7